Wie is SBCB ?

In 1994 is op initiatief van de zorginstelling Bartiméus Sonneheerdt en de Familievereniging Bartiméus de Stichting Bewindvoering Cliënten Bartiméus (SBCB) opgericht. De Stichting is onafhankelijk.

Het doel van SBCB is het beheer van de financiën van bewoners van Bartiméus.

De SBCB richt zich met name op die bewoners die zelf niet tot goed beheer in staat zijn en/of van wie familie of bekenden deze taak niet (meer) aankunnen. Middels een beschikking spreekt de kantonrechter zich uit over bewindvoering.

Wat doet SBCB ?

De SBCB neemt alle financiele zaken van de bewoner over, onder meer:

  • (laten) aanvragen en beheren van (Wajong-) uitkeringen en zorgtoeslag;
  • (laten) verzorgen van belastingaangifte;
  • afsluiten van noodzakelijke verzekeringen;
  • opstellen van een jaarlijkse begroting;
  • verstrekken van geld voor persoonlijke uitgaven;
  • aanvragen van rechterlijke machtiging bij uitgaven boven een gestelde limiet;
  • jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan de kantonrechter;
  • handelen in geval van overlijden van de cliënt of van familie van de cliënt.

De Stichting wordt daarbij ondersteund door de financiële administratie van de zorginstelling en een accountant.

Contact met de bewoner

Elke bewoner heeft vanaf het moment van onderbewindstelling een eigen bewindvoerder, die rechtstreeks of via de persoonlijke begeleider en/of de mentor, contact onderhoudt.

De kosten

De SBCB heeft geen winstoogmerk, dus de diensten worden geleverd tegen kostprijs. De jaarlijkse vergoeding bedraagt € 988 (2024) voor bewindvoering en administratie. De administratie wordt uitgevoerd door Bartimeus. Bij het begin van de onderbewindstelling door SBCB wordt eenmalig € 200 in rekening gebracht.

Informatie

Als u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de maatschappelijk werker van Bartiméus of met onze secretaris: secretariaat@sbcb.nl .