Organisatie SBCB

Alle bewindvoerders besturen mee

Elke bewindvoerder maakt deel uit van het bestuur van SBCB, dat momenteel uit 10 leden bestaat. Zij voldoen aan de eisen* die de overheid stelt aan professionele bewindvoerders. Die eisen liggen op het vlak van de vooropleiding en bijscholing. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie bestuursleden.

Ieder bestuurslid ontfermt zich over de financiën van een aantal bewoners. Deze opzet maakt dat het contact met de bewoners en hun begeleiders meer persoonlijk is. Tot de jaarlijks terugkerende taken behoren het opstellen van de begroting, het verzoeken om een machtiging, het afleggen van rekening en verantwoording aan de rechter en contact met de mentor.

Het bestuur overlegt gemiddeld zeven keer per jaar. De bespreking van cliëntgerelateerde kwesties vormt een belangrijk onderdeel van de vergadering. Buiten de formele overleggen om, is er frequent onderling contact om elkaar te bevragen en te ondersteunen bij alle zaken waar dat nodig is. De goede sfeer en de gekozen opzet maken dat bestuursleden zich vaak lang aan de Stichting verbinden. Jaarlijks ontvangen zij een onkostenvergoeding.

Bent u geïnteresseerd en beschikt u over een HBO- of universitaire opleiding die voldoet aan de kwaliteitseisen van het Kwaliteitsbureau in Den Bosch? Ons cliëntenbestand groeit. Voel u welkom om bij de secretaris te informeren.

  • Het Kwaliteitsbureau stelt eisen aan de opleiding van bewindvoerders. Een HBO- of universitaire opleiding op het vlak van financiën, (bedrijfs)economie of rechten geldt zonder meer als toereikend. Als u over andere kwalificaties beschikt, is overleg noodzakelijk.