Vacature

Er is een vacature voor een bewindvoerder / bestuurder

In de loop van het jaar 2022 nemen enkele bewindvoerders afscheid. Er ontstaan dan vacatures.

Bent u geïnteresseerd en beschikt u over een HBO- of universitaire opleiding die voldoet aan de kwaliteitseisen* van het Kwaliteitsbureau in Den Bosch? Voel u welkom om bij de secretaris (secretariaat@sbcb.nl) te informeren.

  • Het kwaliteitsbureau stelt eisen aan de opleiding van bewindvoerders. Een HBO- of universitaire opleiding op het vlak van financiën, (bedrijfs)economie of rechten geldt zonder meer als toereikend. Als u over andere kwalificaties beschikt, is overleg noodzakelijk.